Tag Archives: กล้องติดรถยนต์

5 เทคนิคสำคัญในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์


ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ยนต์’ กลายเป็นอุปกรณ์ประจำรถของใครหลายคนไปแล้ว เนื่องจากมีหน้าที่เสมือน ‘กล่องดำ’ ที่ช่วยบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับยืนยันฝ่ายถูกฝ่ายผิดสำหรับบริษัทประกัน หรือแม้กระทั่งใช้อ้างอิงในกระบวนการยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ » Read more